תכנון ובניה

ליווי הליכי תכנון (קידום תב"ע / תמ"א 38) –

המשרד מתמחה בליווי תכניות, ברמות שונות משלב הכנת התכנית ועד לאישורה במוסדות התכנון, כולל ליווי של הכנת מסמכי התכנית מול המומחים השונים; יצוג בהליכי התנגדויות; בדיונים במוסדות התכנון המקומיים, המחוזיים והארציים; ובבתי משפט בכל הערכאות.

התחדשות עירונית ותמ"א 38

המשרד מייצג לקוחות  בפרוייקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי), הן בפן החוזי-משפטי והן בהליכי תכנון ורישוי. המשרד מלווה פרוייקטים של תמ"א 38 והתחדשות עירונית, החל משלב החתמת בעלי הזכויות בקרקע, דרך ייצוג במוסדות התכנון בהליכי אישור התכנית, ועד לאישור תכניות וביצוע הפרוייקט. המשרד מעניק  ליווי צמוד לדיירים ולנציגויות בתים, המבקשים לבצע פרוייקטים של תמ"א 38 והתחדשות עירונית. הליווי כולל איתור יזם, ניהול משא ומתן בשם הדיירים והתקשרות עמו, וליווי הדיירים עד לקבלת הדירה החדשה

יצוג בתביעות פיצויים ועררי היטלי השבחה 

תביעות לפיצויים בגין ירידת ערך,  תביעות לפיצויי הפקעה, עררים על היטלי השבחה. המשרד מייצג בכל הערכאות ובכלל זה בפני שמאים מכריעים, ועדות ערר ובתי המשפט.

יצוג בעתירות מנהליות מורכבות

יצוג בבתי המשפט המחוזיים ובערעורים בבית המשפט העליון בעתירות מנהליות מורכבות.

יצוג בהליכים פליליים במסגרת חוק התכנון והבניה

יצוג בבתי משפט בערכאות השונות בהליכים פליליים מורכבים לפי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים, במקביל לטיפול בהכשרת הבניה או השימוש, בהליכי רישוי ותכנון.

יצוג במישור דיני איכות הסביבה   

יצוג והענקת ייעוץ לגורמים שונים בנושאים סביבתיים. בין היתר, סיוע בעמידה בדיני איכות הסביבה הנדרשים לצורך ליווי תכניות וקבלת היתרים שונים ויצוג בהליכים שונים על פי דיני איכות הסביבה.

נדל"ן ומיסוי מקרקעין

נדל"ן ומיסוי מקרקעין

לצד היבטי התכנון והבניה, משרדנו מעניק את מלוא השירותים המשפטיים הנדרשים בתחום הנדל"ן (פרוייקטים ותשתיות, עסקאות והתחדשות עירונית, טיפול בנחלות במושבים שיתופיים), הן בתחום המגורים והן בתחום הנדל"ן המניב. בין היתר, משרדנו מייצג לקוחות מהסקטור הפרטי, חברות נדל"ן, ארגונים, גופים ציבוריים ועוד. 

הסכמי מכר מגרשים/בניינים/דירות– המשרד מעניק טיפול בחוזי מכר/רכישה  כוללים טיפול בהיבטי מיסוי מקרקעין. 

רשויות מקומיות ומנהלי

רשויות מקומיות ויצוג בעניינים מוניציפאליים

המשרד מתמחה במתן יעוץ ויצוג במגוון נושאים הקשורים לתחום השלטון המקומי, לרבות פעילותן של ועדות הגבולות בין הרשויות, מכרזים, הקצאת קרקעות ציבוריות, הסכמי פיתוח ותשתיות, הליכי הפקעת מקרקעין ופיצויים.

יצוג בהליכים הנוגעים לחיובים באגרות בניה והיטלי פיתוח; היטל השבחה, הליכי רישוי עסקים; הליכים פליליים וליווי בנושאים שונים בתחום המוניציפלי והמנהלי והליכים הנוגעים לחיובי ארנונה.

ליטיגציה אזרחית

ליטיגציה אזרחית בכל ערכאות בתי המשפט למיניהן

יצוג בתובענות  אזרחיות ובסכסוכים מסחריים בכל הערכאות, עתירות לבג"צ, עתירות מנהליות, צווי מניעה, עררים על היטלי השבחה והיטלי פיתוח, יצוג בפני המפקח על הבתים המשותפים, יצוג בהתנגדויות בפני מוסדות התכנון השונים וכן בעררים בפני ועדות הערר המחוזיות והמועצה הארצית לתו"ב.