יצוג חסידות בעלז מול עירית חיפה במאבק על בית הכנסת הגדול בחיפה

יצוג מוסדות בעלז בעיר חיפה מול עירית חיפה בהובלת ראש העיר לשעבר יונה יהב, על רקע ניסיונו לסלק את קהילת בעלז מבית הכנסת הגדול בחיפה באמצעות הוצאת צווים לרבות שיפוטיים. ביהמ"ש קיבל את טענת המשרד לפיה השליטה במבנה נתונה בידי העמותה שהקימה את בית הכנסת ולא בידי עירית חיפה הגם שהיא זו הרשומה כבעלים של בית הכנסת בטאבו. כפועל יוצא מוסדות בעלז ממשיכים בפעילות  ברוכה בבית הכנסת לטובת כלל הציבור החיפאי עד היום. 

 

יצוג ההקדש הספרדי בצפת ומירון בכל הנוגע למתחם קבר הרשב"י 

יצוג ההקדש מזה שנים רבות בשורת הליכים ארוכה, הן בביהמ"ש המחוזי נצרת והן בביהמ"ש העליון לרבות בשבתו כבג"ץ. בשנים האחרונות ייצג המשרד את ההקדש, בכל הנוגע לביטול הפקעת המתחם ע"י המדינה. לאחרונה ניתן תוקף של פס"ד לפשרה של ההקדשות מול המדינה אשר הסדיר את ניהול ענייני המתחם לשנים הקרובות.

 

יצוג חסידות בעלז מול עירית חיפה במאבק על הקמת בית ספר לבנות בבית התעשיה חיפה

יצוג מוסדות בעלז נגד הועדה המקומית לתו"ב חיפה וביטול צווי סגירה שהוצאו לביה"ס לבנות של הקהילה במבנה "בית התעשיה" בעיר אשר נרכש ע"י המוסדות. פסק הדין בבית המשפט השלום חיפה קיבל את טענת משרדינו כי המחוקק המנדטורי איפשר הקמת בית ספר במבנה התעשיה. פסה"ד אושרר גם בבית המשפט המחוזי אשר דחה את ערעור הועדה המקומית לתו"ב חיפה.  

ביטול צו סגירה שהוצא לבית החולים הסיעודי ש.י. להורים בחיפה

בהליך תקדימי נדיר מסוגו, הצליח משרדנו להביא לביטול צו סגירה שהוצא לביה"ח ע"י מנהל מחוז חיפה במשרד הבריאות. ההליך התנהל בפני שר הבריאות.

ביטול צווי סגירה  שהוצאו במקביל ע"י משרד החינוך ועירית חיפה, לבית הספר הפרטי "ביחד" בשכונת נוה שאנן בחיפה.

משרדנו ניהל מאבק ממושך ועיקש, בבית המשפט לעניינים מקומיים וביהמ"ש המחוזי חיפה, לביטול צווים לסגירת ביה"ס "ביחד" שהוצאו הן ע"י הועדה המקומית חיפה במישור דיני התכנון והבנייה והן במישור "חוק הפיקוח על בתי הספר". וביטל את צווי הסגירה בשני המישורים.

בית המטבחיים בחיפה

יצוג בית המטבחיים בחיפה נגד הועדה המקומית לתו"ב חיפה אשר ביקשה לקבל לחזקתה 4 דונם משטח בית המטבחיים לאחר שכבר הופקעו לצורך הקמת מחלף לכביש 22 בביצוע חברת יפה נוף. ביהמ"ש המחוזי חיפה קיבל את עמדת משרדינו כי בתכנית המתאר מכוחה בוצעה ההפקעה נפלו  פגמים מהותיים היורדים לשורשה של התכנית ואשר יש בהם בכדי להביא לביטולה. בעקבות המלצה חמה של ביהמ"ש המחוזי לועדה המקומית ולחברת יפה נוף התפשרו האחרונות עם לקוחות משרדינו שקיבלו לידיהם סכומי פיצויים גבוהים תמורת הסכמתם לביצוע ההפקעה.   

יצוג תושבי שכונת רמת אלמוגי בחיפה

משרדנו יצג את תושבי רמת אלמוגי, אל מול עירית חיפה ופילנטרופ שתכננו להקים במגרש המיועד למבנה ציבור עבור השכונה, פנימייה למצויינות למאות בני נוער מכל רחבי הארץ בהיקף גרנדיוזי של עשרות אלפי מטרים רבועים, תוך פגיעה קשה בשכונה. 
המאבק התנהל הן במישור המוניציפלי של ביטול הקצאת הקרקע והן במישור התכנון והבניה, במוסדות התכנון ובבתי המשפט המחוזיים בחיפה וזכה בכל ההליכים, כך שהפרוייקט המגלומני בוטל לרווחת תושבי השכונה.
 

מפעל מתכות בליצבלאו

יצוג מפעל בליצבלאו מתכות בעתירה מנהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי חיפה כנגד הועדה המחוזית לתו"ב חיפה לשינוי תוואי קטע מכביש 22  ולשינוי תנוחת מחלף כביש 22 בצומת קריית אתא, למניעת פגיעה במפעל ובשטחו לרבות בשל קו הבנין מדרך מהירה. במסגרת העתירה, נטען בין היתר כי נפלו בתכנית המתאר  פגמים המחייבים את ביטולה. העתירה התקבלה. התכנית בוטלה ובמסגרת החלטה נוספת של הועדה המחוזית, התכנית ובכלל זה תנוחת המחלף תוקנה למניעת פגיעה במפעל.

מרכז מסחרי בנהריה

יצוג בעלת זכויות במרכז מסחרי  בנהריה לביטול זיכרון דברים שנחתם בינה לבין מיליארדר אמריקאי ושותפיו הישראלים. ביהמ"ש קיבל את התביעה וביטל את זיכרון הדברים אם כי לא פסק פיצויים לטות בעלת הזכויות.

קומפלקס לדיור מוגן בנהריה

ביטול צו מניעה זמני שהוצא ע"י עירית נהריה למניעת אכלוס מקבץ דיור מוגן ערב האכלוס. (במשותף עם עו"ד הרטבי)

פירוק שיתוף מול רמ"י

תביעה לפירוק שיתוף נגד מינהל מקרקעי ישראל. ביהמ"ש השלום בעיר קיבל את עמדת משרדנו לפיה אין לפרק את השיתוף באמצעות פיצול החלקה והורה על פירוק שיתוף בדרך של מכירה לצד ג'.  ערעור שהגיש משרדנו לביהמ"ש המחוזי חיפה לביטול ההטבה שהעניק בית המשפט השלום לרמ"י באמצעות הענקת זכות לרמ"י להשוואת המחיר הזוכה בהתמחרות, התקבל וההטבה בוטלה. 

תב"ע נקודתית בישוב מירון

ליווי תכנית בנין עיר בישוב מירון להכשרת בניין  מגורים רחב ממדים הכולל יחידות אירוח שלקוח המשרד נאלץ לבנות ללא היתר בשל מסע רדיפה שהתנהל נגדו ע"י גורם בכיר שסיכל את אישור התכנית והנפקת ההיתר. לאחר מאבק ממושך שהתנהל במוסדות התכנון ובבתי המשפט ובכלל זה 3 עתירות מנהליות אושרה התכנית והונפק היתר בניה.

הישגים נוספים :

  • ביטול הפקעת קרקע לצורכי ציבור בפרדס חנה –כרכור בביהמ"ש המחוזי חיפה (לאחר שנים רבות נוספות בוטל פסה"ד ע"י ביהמ"ש העליו מנימוק טכני אולם כל הקביעות העקרוניות נותרו).
  • ביטול צו סגירה שהוצא למלונית בישוב אור הגנוז שפעלה ללא היתר, בטענת הגנה מן הצדק.
  • השגת אישור לשימוש חורג למרפאה וטרינרית ימית בישוב שבי ציון. 
  • הקטנת היטלי השבחה והיטלי פיתוח במאות אלפי ₪ בכל תיק לאחר מאבק בפני שמאי מכריע/ועדת ערר/בית המשפט.
  • הקמת ועדת החמישה לניהול קבר הרשב"י במקום ועדת השלושה שפעלה קודם לכן.
  • הצלחה במאבק נגד ביטול תכנית להקמת עשרות מבנים צמודי קרקע בעתלית לאשר שכבר אושרה, בשל הכוונה לבטלה בהתחשב בתוואי הביוב הראשי החדש של מזרח עתלית.