בירוקרטיה שווה זהב – עו"ד מיכאל בצר סווג כבר בשנת 2001, בכתבה מקיפה בעיתון הארץ, כאחד מארבעת עוה"ד המובילים בחיפה והצפון לתכנון ובנייה.

בית המשפט העליון ביטל את המגדלים בהתישבי

ביהמ"ש העליון אשרר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי חיפה אשר ביטל תכנית מיתאר מחוזית נקודתית להקמת מגדלים ברחוב התשבי, בין היתר, מטעמים של שיקוים זרים של מוסדות התכנון לטובת יזם הפרוייקט. 

הניצחון החרדי בחיפה – כך זה התרחש!

ביטול צו הסגירה שהוצא לביה"ס לבנות של קהילת בעלז בבית התעשייה בחיפה.

בוטלה תוכנית מיתאר בשכונת רמת אלמוגי להקמת קומפלקס בן עשרות אלפי מ"ר עבור נוער מרחבי הארץ בעקבות התנגדות תושבי השכונה.

ביהמ"ש המחוזי חיפה, הורה על ביטול תכנית מיתאר בשכונת רמת אלמוגי להקמת פנימיה למצויינות בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לטובת תושבים מכל רחבי הארץ, במגרש שיועד למבנה ציבור לטובת תושבי השכונה.

טיפול במגרש עליו ניצב הבניין הראשון בכרמל המרכזי שיועד לשימור

הבנין עמד בשממונו כאבן שאין לה הופכין במשך שנים בשל רצון עירית חיפה לשמרו (ובצדק) אולם בלא שפעלה להכין תכנית שימור. בעקבות הגשת בקשה להיתר להריסת הבנין, אשר הוגשה בהתאם ליעוץ משרדנו, נאלצה עירית חיפה לפעול לקידום התכנית והתנהלו דיונים במוסדות התכנון (ועדה מקומית וועדה מחוזית) על היקף זכויות הבניה והרחבת השימושים המותרים במגרש כפיצוי לבעלים בתמורה לשימור הבנין.

המדינה הטעתה בעלי קרקעות בתוואי כביש עוקף קריות

חוקר שמונה ע"י הועדה המחוזית קיבל את טענת המשרד שתכנית תוואי כביש עוקף קריות פורסמה להפקדה עם נתונים מטעים שפגעו בזכויות התנגדות הציבור. 

ביטול צו הסגירה של משרד החינוך לביה"ס "ביחד" – עו"ד מיכאל בצר שכנע את ביהמ"ש כי "מרחב שיקול הדעת של משרד החינוך מצומצם כשמדובר בבי"ס פרטי".

ועדת הערר הדנה לפי חוק הפיקוח על בתי ספר קיבלה את טענת המשרד כי במקרה של בתי ספר פרטיים מרחב שיקול הדעת של משרד החינוך מצומצם. התקבלה הטענה כי משרד החינוך אינו רשאי להציב מגבלות על מספרם המינימאלי של התלמידים שילמדו בכל כתה בפרט ובבית הספר בכלל. ביה"ס קיבל רישיון בעקבות ההחלטה. 

הועדה המקומית קריית אתא סירבה לאפשר למתנגדים לצלם תוכניות

עירית קרית אתא ניסתה למנוע מהציבור עיון בבקשה למתן היתר אשר הגישה חברה קבלנית. בעקבות מאבק המשרד נאלצה עירית קרית אתא לאפשר את צילום המסמכים ובסופו של יום הבקשה להיתר בוטלה במסגרת החלטות ועדת הערר המחוזית לתו"ב וביהמ"ש המחוזי חיפה.

ביטול צו הפינוי מבית הכנסת הגדול , שהוצא לקהילת בעלז, ע"י עירית חיפה

לאחר מאבק משפטי שהתנהל בבתי המשפט השלום והמחוזי חיפה, נפסק שהעמותה ולא עירית חיפה, היא הזכאית להחזקה ושימוש בבית הכנסת הכנסת הגדול בעיר. כפועל יוצא, בית הכנסת שעמד ריק וכמעט ללא פעילות הפך למרכז רוחני תוסס  לטובת כלל תושבי העיר בניהול קהילת העלז.